booked.net

Választási program

Változást Akarók Nemzedéke

PROGRAMJA

 

Tisztelt Választópolgárok, kedves Mohácsiak!

Engedjék meg, hogy bemutassam azt a programot, amely az Önök véleménye nélkül nem jöhetett volna létre.

Mint azt bizonyára tapasztalhatták az elmúlt hetekben, hónapokban, rengetegszer találkoztunk. Meghonosítottuk a lakossági fórumokat, felkerestük Önöket lakóhelyükön, személyes beszélgetéseken ismertettük terveinket, elképzeléseinket. Sok ezer emberhez jutottunk el és számos véleményt, kritikát, építő javaslatot kaptunk. Ezek alapján pontosítottuk azt a programot, melynek vázlatát most Önök elé szeretnék tárni.

Mi abban hiszünk, hogy egy igazán hiteles és jövőbe mutató programot lehetetlen elkészíteni anélkül, hogy az a közösségünk véleményét ne tükrözné.

csf_sign

Csorbai Ferenc
Mohács város polgármestere

 • 01
  Környezet
  Védjük meg együtt a környezetünket, hogy gyermekeink és unokáink számára is élhető várost hagyjunk magunk után!
  • Komoly kihívás előtt áll a világunk, amit csak együtt, összefogva tudunk megoldani. Környezetszennyezés, felelőtlen gazdálkodás az erőforrásokkal, járványok, nemtörődömség.
   Ezen változtatnunk kell, mert felelőséggel tartozunk mindazért, amit gyermekeinkre, unokáinkra hagyunk. Ahhoz, hogy ez látható és érezhető legyen, először a közvetlen környezetünkben kell elérni a változást. Az elmúlt években hatalmas méreteket öltöttek az építési törmelékekből álló hulladékhegyek a város határán belül. Meg fogjuk gátolni a további hulladéklerakást, és megkeressük a mostani szennyezőket, felelőségre vonjuk őket. Oktatással és példamutató cselekedettel VAN esélyünk!


 • 02
  Egyenlőség
  Ne engedjük a hatalom kisajátítását egyetlen csoport részére sem! Ez a mohácsiak városa, közössége! Senki sem egyenlőbb az egyenlők között!
  • Mindenkit felháborítanak az igazságtalanságok, de csak úgy tudunk ezek ellen fellépni, ha összefogunk, és újraépítjük civilszervezeteinket, megerősítjük a meglévőket, és visszahozzuk a civil kurázsit a közéletbe. Nem hagyhatjuk szavak és tettek nélkül, ha valaki ki akarja sajátítani a döntések jogát, és nem fogjuk engedni, hogy egy szűk csoport tartsa fogva városunkat. Vissza fogjuk hozni a valódi önkormányzatiságot a város életébe. Mindenkinek a véleménye számít, hiszen Mohács mindenkié!
 • 03
  Egészségügy
  Teremtsük meg együtt a jobb, biztonságosabb egészségügyi ellátást, hiszen jogunk van hozzá!
  • A városi költségvetésből támogatni fogjuk az egészségügyi és szociális szakszemélyzet megtartását. Olyan kedvező letelepedési feltételeket fogunk teremteni, hogy a fiatal orvosok, szakdolgozók számára vonzó legyen a város egészségügyi rendszerében dolgozni!
   Meg kell teremteni a jelenlegi rendszer minőségi működését, enélkül ugyanis nem tudjuk elérni céljainkat. Fokozott figyelmet fogunk fordítani a mozgássérült és fogyatékos embertársaink életének megkönnyítésére!


 • 04
  Oktatás
  Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az oktatási intézményeinkben a lehető legjobb tudást szerezhessék meg gyermekeink!
  • Mind közösségünk mind pedig személyünk egyetlen kitörési lehetősége a megfelelő oktatás elérése. Fontosnak tarjuk, hogy a helyi oktatási intézményekben ne csak a központi elképzelések érvényesüljenek, hanem a közösségünk által megfogalmazott igények is érvényt szerezzenek maguknak. Elképzelésünk szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a nyelvi oktatásra, melyhez a tanult nyelvek területén kell lehetőséget teremtenünk a gyakorlásra.
   Szeretnénk egy magyar-német-délszláv tannyelvű iskolakomplexum alapjait letenni, ahol óvodás kortól egészen a gimnáziumig lehetőséget biztosítanánk a gyermekeink a legmagasabb színvonalú nyelvi képzésre.
   Szintúgy fontos, hogy az oktatás területén megjelenjenek a felnőttoktatás részeként különböző kurzusok, workshopok, amik segítséget jelenthetnek az álláskeresőknek vagy a vállalkozást indítani szándékozóknak egyaránt.


 • 05
  Támogatás
  Támogassuk az oktatásban és az egészségügyben dolgozókat, hiszen mi is rájuk támaszkodunk! Valódi életpályamodellt kell nyújtanunk részükre!
  • Meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy fiatal pályakezdő szakemberek, vagy magasan képzett dolgozók lássanak jövőképet, ha városunkba szeretnének letelepedni. Komplex bérlakás építési programot tervezünk, ahol a saját lakásépítés vagy vásárlás támogatása mellett, segítséget nyújtanánk a mohácsiak és a Mohácson letelepedni szándékozó szakemberek számára.


 • 06
  Gyermekek
  Hallgassuk meg az anyákat, hogy mit szeretnének a gyermekeiknek! Nem elég a játszótereket létrehozni, de azokat biztonságossá is kell tennünk!
  • Nagyon fontos, hogy a kisgyermekeknek megépített játszóterek, parkok ne megépítésükig és átadásukig legyenek fontosak, hanem állagmegóvásuk, fejlesztésük és üzemeltetésük is hangsúlyos maradjon. Kerítések építésével biztonságosabbá kell tenni a játszótereket. Az Extrémpark területét szeretnénk felfejleszteni egy „Családi szabadidőpark” szintjére, ahol számos programot tartanánk egész éven át a mohácsi családok részére.


 • 07
  Idősek
  Tisztelettel gondoskodjunk szépkorú társainkról, hiszen Ők fektették le előttünk az utat, melyen most haladunk!
  • Az első szó a köszöneté! Szépkorú polgártársaink ugyanis egész életük során építették városunkat, formálták közösségünket, így nem megengedhető, hogy idős korukra elengedjük a kezüket és szűkölködniük kelljen. Szeretnénk kikérni véleményüket, hogy ők miként számítanak ránk a segítségnyújtásban, mik azok a kérések, amikkel könnyebbé tehetjük az életüket. Sok esetben ugyanis nem nagy dolgokról van szó, hanem apróságokról és figyelmességről, legyen szó akár egy padról vagy egy közösségi konyhakertről. Mi megbecsüljük Őket, Önöket, és engedjék meg, hogy figyelemmel kísérjük, segíthessük mindennapjaikat.


 • 08
  Fiatalok
  Figyeljünk a fiatalokra, hogy Ők is elmondhassák, milyen életet szeretnének, és milyen szerepet vállalnának!
  • A fiatalokat ösztönözni szeretnénk arra, hogy szervezett közösségen keresztül mondják el a városvezetőknek, hogy milyen elképzeléseik vannak. Milyen elvek és ötletek mentén szeretnék, ha részükre is megteremtődne a szórakozásukhoz elengedhetetlen infrastruktúra. A fiatalok vegyék ki a részüket az ötletelésekből, tervezésekből és a működtetésből. Tanácskozási joggal szeretnénk, ha részt vennének a várost és közelebbről őket érintő ügyek tárgyalásánál. Célunk, hogy Mohács városában is működjön az Ifjúsági Önkormányzat.


 • 09
  Rászorulók
  Segítsük az elesetteket, rászorulókat, mert nem nézhetjük tétlenül az egyenlőtlenségből fakadó igazságtalanságot!
  • Az Önökkel lefolytatott beszélgetések során rá kellett jöjjünk arra, hogy sajnos sok mohácsi család van nehéz helyzetben. Most, hogy a COVID-19 járvány a második hullámmal újra erőre kapott, sok család kerülhet kilátástalan helyzetbe. Korábban már elkészítettünk egy cselekvési tervet erre vonatkozóan, amit részben aktualizálni kell, hogy senki ne kerülhessen hátrányos helyzetbe. Nem tisztességes, hogy csak a fejlesztéseket tartjuk a fontosnak, mellette pedig embertársaink kerülnek a szemünk láttára olyan életszituációba, melyből a közösség összefogása és a város vezetésének segítsége nélkül lehetetlen kikerülni. Igazságosabb rendszert kell létrehoznunk, melyben a kiváltságosok szerepe elhalványul.


 • 10
  Gazdaság
  Alakítsuk át együtt Mohács gazdaságát, hogy az Európai Uniós pályázatok lejártával, fenntartható, piacorientált gazdaság biztosítsa jövőnket!
  • Az elmúlt évtizedekben rengeteg épített értéket sikerült létrehoznunk az Európai Unió által biztosított, régiónk felzárkóztatását szolgáló pályázatok révén. Sajnos a kialakított rendszer működtetésére nem született átfogó stratégia. Mi ezt szeretnénk mihamarabb létrehozni a mohácsi emberek és vállalkozások véleményét figyelembe véve. A turisztika területén elvégeztünk egy vízió alkotást, amely megmutatta, hogy mi elfogadható és kívánatos a mohácsiak és az idelátogatók részéről. Elengedhetetlen egy átfogó felmérés az erőforrásaink és meglévő lehetőségeink tekintetében. Ennek tükrében mihamarabb létre kell hoznunk egy rövid távú akciótervet. Emellett ki kell dolgoznunk a közép- és hosszú távú gazdasági stratégiát a város számára. Ezek nélkül nincs megalapozott gazdasági stratégia. Elég a légből kapott ötletelésekből, melyek nem megfelelő előkészítése komoly terheket rónak városunkra.

   A mohácsi üzemek hulladék hőjére épülő vertikális üvegházak telepítését tervezzük. Ez az irány lehetővé teszi, hogy magas hozzáadott értéket képviselve kultúrnövények termesztését valósítsuk meg.

   Elindítottunk egy a „kerttől az asztalig” című konyha reformot. Új szakembert állítottunk a Tomori konyha élére, ahol nem csak a személyzetben, hanem az alapanyagokban és a technológiákban is fontos változásokat eszközöltünk. Terveink szerint hamarosan elindítjuk a „diétás konyhánkat” is, ahol különböző ételallergiában szenvedő gyermekeket és felnőtteket fogunk tudni ellátni.


 • 11
  Tisztesség
  A polgármester és a képviselők hittel és tisztességgel szolgálják a közösségünk érdekeit!
  • Alapvetésünk, hogy folytatni kell a megkezdett párbeszédet a mohácsi polgárok és a városvezetés közt. Ez ugyanis a hiteles és tisztességes képviselet alapja, a képviselőknek a mohácsiak között járva kell a valódi problémákra valódi megoldásokat találniuk.

   Első lépések között visszaállítottuk a polgármesteri fogadóóra intézményét, és szeretnénk megerősíteni a lakossági fórumainkat is, hogy minél közelebb hozzuk az igényeket a döntéshozatalhoz. Számon kell kérni a képviselőket és a polgármestert, hogy az ígéretek mennyiben teljesülnek.

   Felszámoljuk az önkormányzaton belüli összeférhetetlenséget, visszaélésre okot adó lehetőségeket. A képviselőkre ugyanis ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más állampolgárra, sőt sok esetben szigorúbbak.


 • 12
  Közösség
  12. Törekedjünk a békés együttélésre!
  • A 21. század városunk történelmében is egy új fejezetet nyitott, amelyhez alkalmazkodnunk kell, mert mást jelent a biztonság, az egészség, a munka és a tanulás. Felelősek vagyunk mind szépkorú lakosainkért, mind a mohácsi fiatalokért . Hiszen a gyümölcs beéréséhez épp úgy szükség van a fa gyökérzetére, mint a friss hajtásokra.

   A múlt tisztelete elengedhetetlen ahhoz, hogy biztos jövőt adjunk gyermekeinknek, ahol békében és egészségben építhetik Mohács városát és közösséget.


A fent felvázolt programhoz kérem az Önök bizalmát.

Hisz újraindulásom során nem más vezérelt, mint a békés együttműködés fenntartásával folytatható virágzás, ami a nehézségek leküzdése után lehetőséget ad Mohács számára, hogy élhetőbb és modernebb arculatával minden nemzedék számára vonzó legyen.

A Változást Akarók Nemzedéke ennek érdekében kíván szövetséget kötni Mohács polgáraival, így Önnel is!

Nekem és nekünk, Mohács az első és nem a politikai pártoskodás!

Együttműködni akarunk, nem harcolni, a jövőnk alakításának ugyanis alapfeltétele a konstruktív párbeszéd.

Összefogással VÁLTOZÁST viszünk Baranya közéletébe!

VAN egy város összefogás választás

#VAN1Mohács

Kampánydal 2024.