booked.net

Ismerjen meg minket!

Helyi összefogással VÁLTOZÁST viszünk Mohács közéletébe!

VAN egy város összefogás választás

#VAN1Mohács

Választási programunk

ide kattintva letölthető, elolvasható.

Változást akarunk!

Az elmúlt évek, évtizedek alatt a magyar országos politika kettészakadt. Hatalmas szakadék tátong a parlamenti többség és kisebbség között. A politikai pártok nem ellenfélként, hanem ellenségként tekintenek a másikra. Évtizedekre visszanyúló „bűnök” hangzanak el az érvelések során. A fasisztázás, a diktatúra hangoztatása mellett új, pejoratív fogalomként megjelent a ballibsi kifejezés. Egyre gyakrabban lehet hallani és olvasni gyűlölködéssé fajuló véleménynyilvánításokat, általánosításokat.
 
A politika hangulata magyarokat fordít magyarok ellen.
 
Helyi szinten, ahol évtizedek, évszázadok óta képesek voltak egymás mellett élni, egymásért tenni az emberek, meghatározóvá vált az emberi kapcsolatokban a politikai hovatartozás. Korábbi családi, baráti kapcsolatok mentek, mennek tönkre emiatt. Megromlik a szomszéddal az eddigi jó viszony. Lassan mindenkit és mindent politikai „színe” alapján ítélnek meg. Ha bármi politikafüggetlen esemény történik, keresik benne a politikát. Eltűnt az emberi jóságba, önzetlenségbe vetett hit. Mindenki gyanús. Mohács Fideszes város, szocialista polgármesterrel. Mohács a Fideszé, most a szocialistáké. Nem!
 
Mohács a mohácsiaké, Mohács mindannyiunké!
 
Azoké is, akik a Fideszre szavaztak, azoké is, akik a szocialistákra vagy bármilyen más pártra szavaztak, vagy egyáltalán nem szavaztak. Mohács mindenkié, aki itt él. Politikai hovatartozástól függetlenül. Ha ezt megértjük, akkor leszünk képesek a mélyen gyökerező ellentéteket elengedni, mohácsi és mohácsi között. Ehhez változásra van szükség.

Ezért határoztam el, hogy egy egyesület megalapítását kezdeményezem, Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület néven. Politikailag független lakosa vagyok a városnak. Nem kötelez semmilyen országos párt véleményazonosságra. Nincs vakhitem egyetlen jobb- vagy baloldali eszme mellett sem. Előítélet nélkül hallgatom meg bárki véleményét. Ha az a város számára hasznos gondolat, melléállok, támogatom. Ha más véleményem van, azt nyugodtan, indulatok nélkül közlöm. Ha másként gondolkodik valaki, az érvei alapján hajlandó vagyok a véleményemen változtatni.

Az elvárt politikai morál szerinti agresszív véleménynyilvánítást nem támogatom.
 
Tudom, hogy mindenkiben van időnként kétség, hogy a véleménye, vagy a döntés, amit meghoz, helyes-e, de ezt egy politikai eszmerendszerhez tartozással magyarázni nem tartom helyesnek. Tudomásul kell venni, hogy nem vagyunk egyformák, lehet eltérő a véleményünk, ezt tiszteletben kell tartani. Amennyiben ezekkel a gondolatokkal egyetért, hisz abban, hogy Mohácsért leginkább mi, mohácsiak tehetünk, a mi jogunk az, hogy a városunkról döntsünk, hogy Mohács sem egyik, sem másik, sem a harmadik politikai csoportosulásé, hanem Mohács az itt élőké, akkor csatlakozzon Egyesületünkhöz, a Változást Akarók Nemzedékéhez.
szigno_01

Dr. Szigeti József
az Egyesület Elnöke

VAN 1 KIÁLTVÁNY

12 PONT MOHÁCSÉRT!

 1. Védjük meg együtt a környezetünket, hogy gyermekeink és unokáink számára is élhető várost hagyjunk magunk után!
 2. Ne engedjük a hatalom kisajátítását egyetlen csoport részére sem! Ez a mohácsiak városa, közössége! Senki sem egyenlőbb az egyenlők között!
 3. Teremtsük meg együtt a jobb, biztonságosabb egészségügyi ellátást, hiszen jogunk van hozzá!
 4. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az oktatási intézményeinkben a lehető legjobb tudást szerezhessék meg gyermekeink!
 5. Támogassuk az oktatásban és az egészségügyben dolgozókat, hiszen mi is rájuk támaszkodunk! Valódi életpályamodellt kell nyújtanunk részükre!
 6. Hallgassuk meg az anyákat, hogy mit szeretnének a gyermekeiknek! Nem elég a játszótereket létrehozni, de azokat biztonságossá is kell tennünk!
 7. Tisztelettel gondoskodjunk szépkorú társainkról, hiszen Ők fektették le előttünk az utat, melyen most haladunk!
 8. Figyeljünk a fiatalokra, hogy Ők is elmondhassák, milyen életet szeretnének, és milyen szerepet vállalnának!
 9. Segítsük az elesetteket, rászorulókat, mert nem nézhetjük tétlenül az egyenlőtlenségből fakadó igazságtalanságot!
 10. Alakítsuk át együtt Mohács gazdaságát, hogy az Európai Uniós pályázatok lejártával, fenntartható, piacorientált gazdaság biztosítsa jövőnket!
 11. A polgármester és a képviselők hittel és tisztességgel szolgálják a közösségünk érdekeit!
 12. Törekedjünk a békés együttélésre!

Támogassa egyesületünket!