booked.net

Választási program 2024.

Változást Akarók Nemzedéke

VÁLASZTÁSI PROGRAM 2024.

Dr. Szigeti József polgármesterjelölt Mohács 2024.

Tisztelt Választópolgárok, kedves Mohácsiak!

Engedjék meg, hogy bemutassam azt a programot, amely az Önök véleménye nélkül nem jöhetett volna létre.

Mint azt bizonyára tapasztalhatták az elmúlt hetekben, hónapokban, rengetegszer találkoztunk. Meghonosítottuk a lakossági fórumokat, felkerestük Önöket lakóhelyükön, személyes beszélgetéseken ismertettük terveinket, elképzeléseinket. Sok ezer emberhez jutottunk el és számos véleményt, kritikát, építő javaslatot kaptunk. Ezek alapján pontosítottuk azt a programot, melynek vázlatát most Önök elé szeretnék tárni.

Mi abban hiszünk, hogy egy igazán hiteles és jövőbe mutató programot lehetetlen elkészíteni anélkül, hogy az a közösségünk véleményét ne tükrözné.

szigno_01

Dr. Szigeti József
polgármesterjelölt

 • 01
  Egészségügy
  Az egészségügyi rendszer megerősítése
  • Dr. Szigeti József vezetésével megkezdjük az egészségügyi szakemberek toborzását és a várakozási idő csökkentésének elérését. Helyi kezdeményezések bevezetése a létfontosságú gyógyszerek költségeinek támogatására és az egészségügyi intézmények humán erőforrásának fejlesztésére.

Az egészségügyi rendszer újjáélesztése Mohácson

Áttekintés

A mohácsi egészségügyi rendszer kritikus kihívásokkal néz szembe, többek közt az egészségügyi szakemberek hiányával, a hosszú várólistákkal és az alapvető gyógyszerek magas költségeivel. Megválasztásunk után azonnal megkezdjük kiemelt feladatként az egészségügyi ellátórendszer revitalizációját, konkrét stratégiával, amelyek szakértelmünket és kapcsolatainkat hasznosítják.

Azonnali intézkedés beiktatáskor

Dr. Szigeti József megbízatása első napján kiterjedt egészségügyi kapcsolatát felhasználva azonnali cselekedeteket kezdeményez a helyi egészségügyi szolgáltatásokban:

Közvetlen egyeztetés a kórházi adminisztrációval: Dr. Szigeti József találkozni fog a Mohácsi Kórház vezetésével, hogy megvitassák a sürgős egészségügyi szükségleteket és megkezdjék a kórház szolgáltatási területének legkritikusabb problémáinak kezelését. Ez a találkozó megalapozza a célzott beavatkozások sorozatát, amelyek célja a szolgáltatásnyújtás és a betegellátás javítása.

Toborzási és személyzeti megoldások

Egészségügyi szakemberek bevonása: Toborzási akció megvalósítása több orvos és szakorvos Mohácsra vonzása érdekében. Ez magában foglalja a versenyképes fizetések és potenciális lakhatási ösztönzők felajánlását a szakembereknek.

Képzés és fejlesztés: Orvosi iskolákkal és más oktatási intézményekkel való együttműködés, hogy folyamatos szakmai fejlődési és specializációs lehetőségeket kínáljunk a meglévő munkatársaknak készségeik és szakterületeik fejlesztésére.

A várakozási idő csökkentése

Hatékonysági kezdeményezések: Új ütemezési rendszerek bevezetése a találkozók és eljárások várakozási idejének csökkentése érdekében. Ez magában foglalja a jelenlegi erőforrások optimalizálását és a klinikai nyitvatartási idők bővítését, hogy több beteget tudjanak befogadni.

A távorvoslás kiterjesztése: A távorvoslási képességek bővítése, hogy a betegek távolról konzultálhassanak egészségügyi szolgáltatókkal a nem sürgősségi ellátás érdekében, így csökkentve a kórházi erőforrások terhelését.

Gyógyszerköltségek támogatása

Gyógyszertámogatási programok: Helyi támogatási programok létrehozása az alapvető gyógyszerek megfizethetőbbé tétele érdekében. Ez részben önkormányzati kezdeményezésekből és gyógyszergyártó cégekkel való lehetséges partnerségekből finanszírozható.

Tömeges beszerzési megállapodások: Tömeges gyógyszervásárlási szerződések tárgyalása a költségek csökkentése érdekében, amelyeket alacsonyabb árak formájában a betegek segítségére lehetnek.

Az egészségügyi infrastruktúra hosszú távú fejlesztése

Infrastrukturális beruházások: A kórházi létesítmények és klinikák korszerűsítése a legújabb orvosi technológiával és berendezésekkel az ellátás minőségének javítása érdekében.

Egészségügyi dolgozók támogatása: Támogató programok végrehajtása egészségügyi dolgozók számára, beleértve a mentálhigiénés szolgáltatásokat is, hogy biztosítsák jóllétüket és képességüket a magas színvonalú ellátásra.

Közösségi egészségügyi programok

Megelőző egészségügyi kampányok: A betegségek megelőzésére és korai felismerésére összpontosító közösségi egészségügyi kezdeményezések elindítása, amelyek segíthetnek az általános egészségügyi terhek csökkentésében.

Népegészségügyi oktatás: Olyan közegészségügyi oktatási programok fejlesztése, amelyek tájékoztatják a közvéleményt a megelőző ellátásról, a táplálkozásról és az általános egészségi állapothoz hozzájáruló életmódbeli döntésekről.

Megfigyelés és kiértékelés

Folyamatos értékelés: Munkacsoport létrehozása e kezdeményezések előrehaladásának nyomon követésére és az egészségügyi rendszerre gyakorolt ​​hatásuk értékelésére. Ez a munkacsoport rendszeresen frissíti az információkat, és szükség szerint kiigazítja a végrehajtott stratégiák hatékonyságát.

Dr. Szigeti József proaktív szemlélete, kapcsolatait és szakértelmét kihasználva központi szerepet játszik ezekben a kezdeményezésekben, amelyek célja egy robusztus, érzékeny és elérhető egészségügyi rendszer kialakítása Mohács lakosai számára.

 • 02
  Megélhetés
  A megélhetés stabilizálása
  • Olyan programokat kell megalkotni és végrehajtani, amelyek megfordítják a negatív gazdasági trendeket és növelik a megélhetés biztonságát. Helyi gazdasági fórumok létrehozása a nemzetgazdasági kihívásokhoz való alkalmazkodás és a hatások mérséklése érdekében.

Megélhetési helyzet stabilizálása

Áttekintés

A gazdasági instabilitás és a megélhetési lehetőségek ingadozása sürgető probléma Mohácson, amelyet súlyosbít a nem megfelelő nemzeti és helyi gazdaságpolitika. A VAN stratégiája a gazdasági kiszámíthatóság és biztonság megteremtésére összpontosít, a meglévő testvérvárosi kapcsolatok felhasználásával a helyi gazdaság megerősítésére, valamint a helyi vállalkozások és a lakosság fokozottabb támogatására.

A testvérvárosi kapcsolatok kihasználása

Gazdasági partnerségek: A testvérvárosokkal való kapcsolatok erősítése kétoldalú gazdasági kezdeményezések, például vegyes vállalatok és kooperatív üzleti projektek létrehozása érdekében. Ezek a partnerségek elősegíthetik a technológiatranszfert, megoszthatják a városi gazdaságfejlesztés legjobb gyakorlatait, és új piacokat teremthetnek a helyi termékek számára. 
Kulturális és gazdasági csereprogramok: Rendszeres kulturális és gazdasági csereprogramok szervezése testvérvárosokkal. Ezek a programok lehetnek üzleti kiállítások, kereskedelmi vásárok és kulturális fesztiválok, amelyek nemcsak a turizmust népszerűsítik, hanem a helyi vállalkozások számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy bővítsék hatókörüket.

A kiszámíthatóság és a biztonság megteremtése

Helyi Gazdasági Fórum: Helyi Gazdasági Fórum létrehozása, amely a helyi vállalkozások képviselőiből, testvérvárosi partnerekből és gazdasági szakértőkből áll. Ez a tanács a stabilitást és növekedést biztosító hosszú távú gazdasági stratégiák kidolgozására fog összpontosítani. 
Kiszámítható szabályozási környezet: A szabályozási környezet egyszerűsítése és stabilizálása a vállalkozások számára. Ez magában foglalja az adózással és az üzleti tevékenységgel kapcsolatos egyértelmű iránymutatásokat, valamint kötelezettségvállalást amellett, hogy ezeket a szabályozásokat minimális változtatásokkal, jelentős időszakokon keresztül fenntartják a kiszámíthatóság érdekében.

Vállalkozások támogatása

Ösztönzők új vállalkozások számára: Ösztönzők felajánlása új vállalkozásoknak Mohácson, különösen azoknak, amelyek profitálhatnak a testvérvárosokkal folytatott határon átnyúló kereskedelemből. Az ösztönzők közé tartozhatnak az adókedvezmények, a csökkentett közüzemi díjak és az egyszerűsített engedélyezési eljárások. 
Közösségi iroda Startup vállalkozásoknak. (Technikai eszközök biztosítása. Nyomtatási, fénymásolási lehetőség. Videószoba, Podcast helyiség, számítógép, tárgyaló stb,) 
Meglévő vállalkozások támogatása: Programok végrehajtása a meglévő vállalkozások bővítésében és korszerűsítésében. Ez magában foglalhatja az alacsony kamatozású kölcsönökhöz való hozzáférést, a technológiai fejlesztésekhez nyújtott támogatásokat, valamint a digitális marketingről és az e-kereskedelemről szóló workshopokat. 
Összekötni a helyi digitális tartalomkészítőket, online marketingeseket a vállalkozókkal. Workshopok szervezése a fiatal generáció bevonásával.

Foglalkoztatási biztonság

Munkahelyteremtési kezdeményezések: Együttműködés a testvérvárosok vállalkozásaival munkalehetőségek teremtése érdekében helyi és nemzetközi projektekben egyaránt. Fókuszáljunk azokra az ágazatokra, amelyek Mohács egyedülálló földrajzi és kulturális helyzetét kihasználják, mint például a turizmus, a mezőgazdaság és a feldolgozóipar. 
Képességfejlesztő programok: Partnerség az oktatási intézményekkel és vállalkozásokkal, hogy olyan képzési programokat kínáljanak, amelyek megfelelnek a jelenlegi piaci igényeknek, különösen a digitális készségek, a nemzetközi kereskedelem nyelvi képzése és a vállalkozói készségek terén.

Közösségi elkötelezettség és visszajelzés

Rendszeres városházi ülések: Rendszeres városházi ülések tartása a gazdasági fejlemények megvitatása, a visszajelzések gyűjtése és az irányelvek ennek megfelelő módosítása érdekében. Ezek a találkozók biztosítják a közösség részvételét, és elősegítik a helyi gazdasági tervek iránti elkötelezettség érzését a lakosok körében. 
Átláthatóság és jelentéstétel: Biztosítani fogjuk, hogy a szereplők minden gazdasági kezdeményezésről és eredményről átláthatóan beszámoljanak a nyilvánosság számára. A testvérvárosi projektek előrehaladásáról és a helyi gazdaságra gyakorolt ​​hatásukról rendszeres frissítések állnak majd rendelkezésre.

Megfigyelés és kiértékelés

Gazdasági teljesítménymutatók: A gazdasági stabilitáshoz, az üzleti növekedéshez és a foglalkoztatási rátához kapcsolódó kulcsfontosságú teljesítménymutatók kidolgozása és nyomon követése elengedhetetlen. Ezeket az adatokat használni fogjuk a gazdasági stratégiák folyamatos finomításához, és biztosítjuk, hogy mindezek megfeleljenek a közösség igényeinek. 

A testvérvárosi kapcsolatok kibontakoztatásának nemcsak a gazdasági haszon, hanem a kulturális gazdagodás is célja, hogy Mohács élettel telibb és gazdaságilag biztonságosabb közösséggé váljon. Ezt a megközelítést úgy alakítjuk ki, hogy biztosíthassuk azt a kiszámíthatóságot és biztonságot, amely létfontosságú a helyi gazdaság fenntartható fejlődéséhez és a polgárok jólétéhez. 

 • 03
  Lakosság
  Lakosság Revitalizációs Program
  • Olyan kezdeményezések indítása, amelyek célja a fiatalok megtartása és új lakosok vonzása. Ez magában foglalja a megfizethető lakhatást, a karrierlehetőségeket és a fokozott helyi szolgáltatásokat a kivándorlás visszaszorítása és az elöregedő népesség problémáinak megoldása érdekében.

Népességmegtartó Program

Áttekintés

Mohács régóta a népesség elöregedésével és a fiatalok elvándorlásával kapcsolatos kihívásokkal néz szembe, amelyek veszélyeztetik a közösség aktivitását és fenntarthatóságát. Ezeknek a problémáknak a megoldására egy átfogó népességmegtartó programot javaslunk, amely a lakosok vonzására és megtartására összpontosít a jobb életkörülmények, gazdasági lehetőségek és közösségi szerepvállalás révén.

Új lakosok bevonzása

Lakhatás-ösztönzők: Megfizethető lakhatási rendszereket dolgozunk ki a fiatal családok és az első lakásvásárlók számára. A fenntartható és közösségbe integrált lakásfejlesztések előnyben részesítése prioritásként kezelendő. 
Üdvözlőcsomagok: Üdvözlőcsomagok felajánlása új lakosoknak, amelyek tartalmaznak adókedvezményeket, költözési segítséget, valamint tájékoztatást a helyi erőforrásokról és a mohácsi közösségi életről.

Meglévő lakosok megtartása

Karrierlehetőségek: Partnerek a testvérvárosokban működő helyi vállalkozásokkal és nemzetközi vállalatokkal, hogy munkalehetőségeket teremtsenek, különösen olyan területeken, mint a technológia, a zöld energia és a jövő munkaerőpiacához igazodó szolgáltatások. 
Vállalkozási támogatás: Helyi vállalkozói központ létrehozása, amely képzést, mentorálást és pénzügyi támogatást kínál induló és meglévő kisvállalkozások számára, a helyi igényeket kielégítő innovációkra összpontosítva.

Az életminőség javítása

Modern infrastruktúra: Fektessünk be az infrastruktúra korszerűsítésébe, beleértve a szélessávú internet-hozzáférést, a tömegközlekedést és a közműveket, hogy megfeleljünk a fiatal szakemberek és családok által elvárt szabványoknak. 
Egészségügy és oktatás: A helyi egészségügyi létesítmények és az oktatási lehetőségek bővítése, beleértve a modern készségekre összpontosító új iskolák vagy programok létrehozását, biztosítva, hogy ezek a szolgáltatások versenyképesek legyenek a nagyobb városi központokkal szemben.

Közösségi elkötelezettség és integráció

Kulturális és szabadidős tevékenységek: A kulturális és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek kidolgozása, amely a helyi örökséget ünnepli, és sokféle csoportot vonz a közösségen belül. Ide tartoznak a fesztiválok, sportligák és művészeti események. 
Közösségi központok: Olyan közösségi központokat építünk vagy bővítünk ki, amelyek tereket kínálnak workshop-oknak, találkozóknak és társadalmi interakcióknak, amelyek elengedhetetlenek a közösségi kapcsolatok kialakításához és a társadalmi kohézió fokozásához.

Programok meghatározott demográfiai csoportoknak

Fiatalok bevonására irányuló programok: Olyan programokat valósítunk meg, amelyek célja a fiatalok bevonása a helyi önkormányzásba és közösségi projektekbe, például ifjúsági önkormányzat és bizottságok, vezetői képzésekbe és önkéntes kezdeményezésekbe. 
Idősek támogatása: Speciális programok kidolgozása az idősek számára, beleértve az egészségügyi és wellness programokat, az egész életen át tartó tanulási lehetőségeket és a szociális klubokat életminőségük javítása és a közösségbe való beilleszkedésük érdekében.

Pénzügyi és szociális ösztönzők

Adókedvezmények: Adókedvezmények biztosítása a helyben lévő vállalkozások és a közösség újjáélesztési erőfeszítéseiben részt vevő lakosok számára. 
Társadalmi kötvények: Társadalmi kötvények kibocsátása olyan közösségi projektek finanszírozására, amelyek javítják az életkörülményeket és vonzzák a lakosokat, mint például parkok, múzeumok és kulturális központok.

Marketing és promóció

Promóciós kampányok: Indítsunk marketingkampányt „Mohács mint ideális lakóhely” népszerűsítésére, kiemelve életminőségét, közösségi értékeit és az élénk, támogató közösségben élés előnyeit. 
Célzott tájékoztatás: Célzott tájékoztatás a Mohácshoz történelmi vagy kulturális kötődésű diaszpóra közösségek és potenciális lakosok felé, felkérve őket, hogy költözzenek ide, vagy fektessenek be a közösségbe.

Megfigyelés és kiértékelés

Visszacsatolási mechanizmusok: Fontos az olyan mechanizmusok kialakítása, amelyek segítségével a lakosok folyamatosan visszajelzést kapnak a mohácsi életkörülményekkel és szolgáltatásokkal való elégedettségükről. 
Rendszeres felmérések: Rendszeres felmérést végzünk a népességmutatókról, a gazdasági feltételekről és a lakosság elégedettségéről, hogy felmérhessük a Népességmegtartó Program hatékonyságát és igény esetén, elvégezhessük a szükséges módosításokat. 

Ennek az átfogó megközelítésnek az a célja, hogy ne csak stabilizáljuk, hanem gazdagítsuk is Mohács demográfiai összetételét, biztosítva, hogy a jövőben is élénk és fenntartható közösség maradjon. 

 • 04
  Oktatás
  Oktatási reform és autonómia
  • Visszavesszük két helyi iskola irányítását, hogy egy alapítványon keresztül irányítva őket, biztosítani tudjuk a magasabb oktatási színvonalat, valamint kétnyelvű oktatási programokat. Horvát és német partnerekkel kötött együttműködés a kéttannyelvű oktatásért.

Oktatási reform és autonómia

Áttekintés

Az oktatás minőségének romlásának kezelése és az iskolák feletti helyi kontroll megerősítése kulcsfontosságú a mohácsi diákok oktatási eredményeinek és jövőbeli lehetőségeinek javításához. Ez a terv két iskola visszaszerzését célozza az állami ellenőrzés alól, a nemzetiségi nyelvoktatás megvalósítását és az oktatási autonómia biztosítását egy alapítvány által működtetett modellen keresztül.

Helyi iskolák visszavétele

Jogi és adminisztratív előkészítés: Kezdünk a jogi követelmények és adminisztratív lépések átfogó felülvizsgálatával, amelyek ahhoz szükségesek, hogy két kulcsfontosságú iskolánk állami irányításról helyi irányításra váltsanak. 
Az érintettek bevonása: Párbeszédet indítunk a szülőkkel, tanárokkal és közösségi vezetőkkel, hogy támogatást és hozzájárulást gyűjtsünk, biztosítva, hogy az átmenet tükrözze a közösség oktatási igényeit és törekvéseit. 
Alapítvány létrehozása: Létre kell hoznunk egy oktatási alapítványt, amely ezen iskolák irányításával és működésével foglalkozik. Az alapítvány gondoskodik arról, hogy az iskolák megfeleljenek a helyi igényeknek, és megfelelő forrásokkal legyenek ellátva.

A nemzetiségi nyelvoktatás megvalósítása

Tantervfejlesztés: Együtt fogunk működni a horvát és a német állam szakértőivel olyan kétnyelvű tantervek kidolgozásában, amelyek nemcsak megfelelnek a nemzeti oktatási szabványoknak, hanem megőrzik és népszerűsítik a helyi kulturális örökséget. 
Pedagógusképzés és -toborzás: Be kívánunk fektetni a jelenlegi oktatók képzésébe és olyan új munkatársak felvételébe, akik jártasok a szükséges nyelvekben és kulturálisan kompetensek a nemzetiségi nyelvoktatás oktatásában. 
Erőforrások elosztása: Biztosítjuk az osztálytermeket a szükséges erőforrásokról – például kétnyelvű tankönyvekkel, tananyagokkal és technológiával – a hatékony nemzetiségi nyelvoktatás támogatásához.

Az oktatási autonómia fokozása

Irányítási struktúra: Az alapítvány irányítási struktúrája a helyi önkormányzatok, a szülők és a pedagógusok képviselőiből áll, hogy minden érdekelt fél beleszólhasson az iskola működésébe. 
Közösségi részvétel: Rendszeres fórumok és tanácsadó bizottságok létrehozása, amelyek lehetővé teszik a szülők és a közösség tagjai számára, hogy folyamatos hozzájárulást adjanak az iskolai politikához és a tanterv kidolgozásához. 
Innováció az oktatásban: Az innovatív tanítási gyakorlatok és oktatási kísérletek ösztönzése és támogatása a tanulás vonzóbbá és hatékonyabbá tétele érdekében. Ez magában foglalhatja a projektalapú tanulást, a technológia integrációját és a tapasztalati tanulási programokat.

Iskolák támogatása a „rendszerváltás” után

Pénzügyi stabilitás: Biztosítani fogjuk a pénzügyi stabilitást a helyi önkormányzatoktól származó finanszírozás, támogatások és adománygyűjtő tevékenységek kombinációjával. Az alapítvány ezeket az alapokat átláthatóan és hatékonyan kezeli. 
Folyamatos szakmai fejlődés: Folyamatos szakmai fejlesztési programokat fogunk végrehajtani a tanárok és az adminisztratív személyzet számára, hogy naprakészen tarthassuk őket a legújabb oktatási gyakorlatokról és technológiákról. 
Minőségbiztosítás: Erős minőségbiztosítási rendszer kidolgozása elengedhetetlen az oktatási eredmények és az iskolai teljesítmény rendszeres nyomon követésére. Ez a rendszer segít azonosítani a fejlesztendő területeket és biztosítja az elszámoltathatóságot.

Integráció tágabb oktatási célokkal

Kapcsolódás a felsőoktatáshoz: Partnerségek létrehozása egyetemekkel és műszaki iskolákkal annak érdekében, hogy a hallgatók eljussanak a felsőoktatáshoz és a szakképzéshez. 
Pályaválasztási tanácsadás: A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások fejlesztése, hogy segíteni tudjuk a tanulókat tájékozott döntéseket hozni oktatási és karrierútjukkal kapcsolatban, mind a helyi, mind a nemzetközi lehetőségekre összpontosítva. 
Közösségi projektek: Bevonjuk a tanulókat olyan közösségi projektekbe, amelyek fokozzák a tanulást és a civil szerepvállalást, mint például a környezetvédelmi kezdeményezések, a közösségi szolgálat és a kulturális csereprogramok.

Értékelés és alkalmazkodás

Hatásvizsgálat: Rendszeresen értékelni fogjuk az oktatási reformok hatását a tanulók teljesítményére, elégedettségére és az iskola utáni sikerességre. Használjuk ezeket az adatokat a megközelítések finomításához és megalapozott döntések meghozatalához. 
Adaptív stratégiák: Rugalmasak maradunk és gyorsan reagálunk a változó oktatási környezetre, hogy szükség szerint alkalmazkodni tudjunk a stratégiákhoz, hogy megfelelhessünk a felmerülő kihívásoknak és lehetőségeknek. 

A mohácsi oktatási reform és autonómia részletes tervének célja a helyi oktatás újjáélesztése a közösség igényeihez való jobban alkalmazkodóvá, az elérhető oktatás minőségének javítása, valamint a kulturális identitás megőrzése kétnyelvű oktatási programokon keresztül. 

 • 05
  Közbiztonság
  A közbiztonság és a kábítószer-megelőzés fokozása
  • Átfogó közösségi rendészeti stratégiák és drogprevenciós programok végrehajtása, szakemberek bevonásával a kábítószer-használat terjedésének megfékezése és az általános közbiztonság javítása érdekében.

A közbiztonság és a kábítószer-megelőzés fokozása

Áttekintés

A kábítószerek rohamos terjedése és az ebből fakadó mohácsi közbiztonság romlása olyan kritikus kihívásokat jelent, amelyek átfogó és proaktív megközelítést igényelnek. Ez a terv stratégiai kezdeményezéseket vázol fel a közbiztonság fokozására, a kábítószerrel kapcsolatos problémák visszaszorítására és a közösség bevonására a tartós megelőzési erőfeszítésekbe.

Sokoldalú kábítószer-megelőzési stratégia

Közösségi oktatási programok: Halaszthatatlan feladat a kábítószer-tudatosságra és a megelőzésre összpontosító kiterjedt közösségi oktatási kezdeményezések kidolgozása és végrehajtása. Ezek a programok az iskolákat, a munkahelyeket és a közösségi csoportokat célozzák meg, felvilágosítva a lakosokat a kábítószer-használattal kapcsolatos kockázatokról, a kábítószerrel való visszaélés jeleiről és arról, hogy hol lehet segítséget kérni. 
Fiatalok elköteleződése: Olyan ifjúságközpontú programokat indítunk, amelyek egészséges, építő jellegű tevékenységeket kínálnak a kábítószer-használat alternatívájaként. Ide tartoznak a sportligák, művészeti és zenei programok, technológiai klubok és mentorálási lehetőségek. Bevonjuk a fiatalokat ezeknek a programoknak a kialakításába, hogy vonzóak és relevánsak legyenek.

A rendvédelem és a rehabilitáció megerősítése

Továbbfejlesztett bűnüldözési képzés: Speciális képzés biztosítása a helyi rendőrség számára a kábítószerrel kapcsolatos incidensek kezelésével kapcsolatban, különös tekintettel az eszkaláció enyhítésére és a kábítószerrel való visszaélés jeleinek felismerésére. 
Koordináció az egészségügyi szolgálatokkal: A bűnüldözés, az egészségügyi szolgáltatók és a kábítószer-használati tanácsadók közötti jobb koordináció elősegítése a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények támogató megközelítésének biztosítása érdekében, a bebörtönzés helyett a rehabilitációra összpontosítva. 
Közösségi rendészeti kezdeményezések: A közösségi rendészeti erőfeszítések kiterjesztése a bűnüldözés és a lakosok közötti bizalom kiépítése érdekében. A rendőrség láthatóságának és hozzáférhetőségének növelése érdekében rendszeres járőrözést és helyi rendőrségi állomások létrehozását foglalja magában a fokozottan veszélyeztetett területeken.

A rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése

Rehabilitációs központok: Támogatjuk a helyi drog-rehabilitációs központok fejlesztését, amelyek tanácsadást, kezelést és gyógyulási programokat kínálnak. Ezeknek a központoknak szorosan együtt kell működniük az egészségügyi szakemberekkel az átfogó ellátás biztosítása érdekében. 
Támogató hálózatok: Olyan támogató hálózatok létrehozását tartjuk fontosnak, amelyek magukban foglalják a gyógyult szenvedélybetegeket, a kábítószer-használók családjait és a közösségi önkénteseket. Ezek a hálózatok kortárs támogatást, felépülési coachingot nyújthatnak, és segíthetik az egyéneknek a társadalomba való újbóli beilleszkedését a felépülés után.

Jogalkotási és politikai intézkedések

Kábítószer-politikai reform: Együttműködünk speciális jogi szakértőkkel és döntéshozókkal a helyi kábítószer-törvények és -politika felülvizsgálata érdekében, a megelőzésre és a rehabilitációra helyezve a hangsúlyt a büntető intézkedések helyett. 
A kábítószer-megelőzés finanszírozása: Biztosítanunk kell a drogprevenciós programok fokozott finanszírozását a helyi önkormányzatok költségvetéséből, támogatásokból és a drogprevencióra szakosodott non-profit szervezetekkel kötött partnerségekből.

Közösségi alapú megközelítések

Szomszéd-figyelő programok: Olyan környező „vigyázó” programokat hozunk létre vagy erősítünk meg, amelyek arra ösztönzik a lakosokat, hogy biztonságosan és bizalmasan jelentsék a gyanús tevékenységeket. 
Közbiztonsági fórumok: Rendszeres közbiztonsági fórumokat fogunk tartani, ahol a közösség tagjai kifejezhetik aggályaikat, megoldási javaslatokat tehetnek, és tájékoztatást kaphatnak a helyi hatóságoktól a folyamatban lévő közbiztonsági kezdeményezésekről.

Megfigyelés és kiértékelés

Adatvezérelt megközelítések: A kinyert adatok felhasználásával nyomon követhetjük a kábítószerrel kapcsolatos problémák előfordulását a közösségben, és felmérhetjük a különböző megelőzési stratégiák hatékonyságát. Ezek az adatok segítenek a megközelítések finomításában és az erőforrások hatékonyabb elosztásában. 
Visszacsatolási mechanizmusok: A közbiztonsági és drogprevenciós erőfeszítésekre vonatkozó közösségi visszajelzési mechanizmusok alkalmazása. Ez magában foglalja a felméréseket, közösségi találkozókat és közvetlen kommunikációt a helyi biztonsági tisztviselőkkel.

Átláthatóság és jelentéstétel

Rendszeres frissítések: Rendszeres frissítéseket biztosítunk a közösség számára a közbiztonsági és drogprevenciós erőfeszítések előrehaladásáról és eredményeiről. E kezdeményezések átláthatósága bizalmat épít, és ösztönzi a közösség részvételét a programban.

Következtetés

A részletes terv megvalósításával Mohács növelheti a közbiztonságot és hatékonyan kezelheti a kábítószerrel való visszaélés jelentette kihívásokat. E kezdeményezések sikere az egész közösség aktív részvételén múlik, beleértve a bűnüldöző szerveket, az egészségügyi szakembereket, az oktatókat és a lakosokat, biztonságosabb környezetet biztosítva mindenki számára. 

 • 06
  Demokrácia
  Demokratikus döntéshozatal
  • Biztosítani kell, hogy egyetlen jelentős projekt se haladjon előre világos és dokumentált közösségi támogatás nélkül, növelve az átláthatóságot és a nyilvánosság bevonását a döntéshozatali folyamatokba.

Demokratikus döntéshozatal

Áttekintés

A közösség döntéshozatalba való bevonásának hiányával kapcsolatos aggodalmak kezelésére, különösen a jelentős, több cikluson átívelő projekteknél, ez a terv felvázolja azt a keretet, amely biztosítja, hogy minden fontosabb döntést demokratikusan hozzuk meg, a mohácsi közösség jelentős hozzájárulásával. A cél egy olyan környezet kialakítása, ahol nem születik döntés alapos konzultáció és jóváhagyás nélkül azokkal az emberekkel, akiket a leginkább érint.

Egyértelmű irányelvek meghatározása a közösségi részvételhez

Közösségi döntéshozatali charta: Fontosnak tartjuk egy közösségi döntéshozatali charta kidolgozását és elfogadását, amely felvázolja a lakosság önkormányzati döntésekbe való bevonásának elveit és folyamatait. Ez a charta garantálja a lakosok jogát a tájékoztatáshoz, a konzultációhoz és a döntéshozatali folyamatokban való részvételhez. 
Átláthatósági szabványok: Fel kell állítanunk egy magas átláthatósági szabványt annak biztosítására, hogy minden tervezési és döntéshozatali folyamat nyilvános ellenőrzés előtt álljon. Ez magában foglalja az összes javaslatot, a várható hatásokat és a döntéshozatali kritériumok egyértelmű dokumentálását.

Részvételi mechanizmusok létrehozása

Nyilvános fórumok: Ütemezni fogjuk a nyilvános fórumokat, ahol a polgárok tájékozódhatnak a javasolt projektekről, kérdéseket tehetnek fel és kifejthetik véleményüket. Gondoskodunk arról, hogy ezek a találkozók elérhetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára, főleg ha különböző időpontokban és helyeken rendezzük őket, és lehetőséget biztosítunk a távoli részvételre szintúgy. 
Tanácsadó bizottságok: A közösség tagjaiból, érdekelt felekből és szakértőkből álló tanácsadó bizottságok létrehozását javasoljuk a jelentős projektekhez. Ezek a bizottságok szorosan együttműködnek a helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy a közösségi visszajelzéseken és szakmai tapasztalatokon alapuló útmutatást nyújtsanak. 
Részvételi, közösségi költségvetések: A részvételi költségvetés egy olyan folyamat, amely során a közösség tagjai közvetlenül befolyásolhatják a kerületi önkormányzati költségvetés egy részének felhasználását. Az évről évre ismétlődő folyamat keretében a lakosság által javasolt, majd megszavazott projekteket valósítja meg az Önkormányzat. 

Közösségi (részvételi) Programalkotás: 25-30 fős, aktív helyiekből álló összejövetel, melynek során az összegyűltek ötletelnek, hogy mit tehet az önkormányzat egy bizonyos előre meghatározott témával kapcsolatban. Ez lehet a cárost érintő, vagy akár csak az egyes választókerületet. 
A közösségi gyűlések: A közösségi gyűlések alapelve a lakosság reprezentálása kicsiben. Ez véletlenszerű kiválasztáson és meghíváson alapul a reprezentatív összetétel biztosítása érdekében. A közösségi gyűlés alatt a résztvevők professzionálisan facilitált döntéshozatali mechanizmusba csatlakoznak be. Ellenben a lakossági fórumok hierarchikus jellegével, a közösségi gyűlés egy szavazással végződő, többkörös, strukturált döntéshozatali lehetőséget biztosít

A döntéshozatali folyamatok javítása

Strukturált nyilvános konzultációk: Strukturált konzultációs folyamatot indítunk minden nagyobb projekt esetében, amely magában foglalja a kezdeti információterjesztést, a nyilvános visszacsatolás lehetőségét, a visszajelzésnek a projektjavaslatokba való beépítését, valamint a végső nyilvános felülvizsgálatot a döntések meghozatala előtt. 
Hatásvizsgálatok: Minden jelentős projekt esetében átfogó társadalmi, környezeti és gazdasági hatásvizsgálatot kell végeznünk. Ezeknek az értékeléseknek a nyilvános konzultációs dokumentumok részét kell képezniük, hogy tájékoztathassuk a közösség tagjait a lehetséges hatásokról és előnyökről.

A demokratikus döntéshozatal érvényesítésének jogi keretei

Jogalkotási háttér: Együttműködünk a helyi önkormányzati tisztviselőkkel olyan jogszabályok elfogadásában, amelyek a közösségi döntéshozatali charta elveit a helyi jogba foglalják, és a közösség részvételét törvényi előírássá teszik a nagyprojekteknél. 
Közszereplési ombudsman: Ki fogunk nevezni egy ombudsmant, aki a demokratikus döntéshozatali folyamatok betartásának felügyeletéért felelős. Az ombudsman az eljárással kapcsolatos panaszokkal is foglalkozni fog, és a közérdeket képviseli.

Oktatás és kapacitásépítés

Oktatási kampányok: Oktatási kampányokat indítunk, hogy tájékoztathassuk a lakosokat jogaikról és a helyi kormányzásban való részvétel lehetőségeiről. Összpontosítani fogunk a helyi önkormányzatokkal való hatékony együttműködés megértésének kialakítására. 
Képzési műhelyek: A polgárok érdekképviseleti, nyilvános beszéd- és projektértékelési készségeik fejlesztésére kínálunk workshopokat, hogy hatékonyabban vehessenek részt nyilvános fórumokon és tanácsadó bizottságokban.

Monitoring és visszajelzés

Rendszeres felülvizsgálatok: Elvégezzük a döntéshozatali folyamatok rendszeres felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy azok hatékonyak maradjanak, és valóban tükrözzék a közösség akaratát. A folyamatokat a visszajelzések és a fejlődő közösségi igények alapján állítjuk be. 
Éves nyilvános részvételi jelentések: Éves jelentéseket teszünk közzé, amelyek részletezik a közösség részvételét a döntéshozatali folyamatokban, beleértve a sikereket, kihívásokat és a fejlesztendő területeket.

Következtetés

A demokratikus döntéshozatal ezen átfogó megközelítése biztosítja, hogy a mohácsi lakosok hangja ne csak meghallgattasson, hanem szervesen részt vegyenek közösségük jövőjének alakításában. Azáltal, hogy olyan formális folyamatokat és struktúrákat hozunk létre, amelyek előírják és elősegítik a nyilvánosság széles körű bevonását, a terv célja a helyi kormányzásba vetett bizalom helyreállítása, valamint az elkötelezettebb és tájékozottabb polgárság kialakulásának elősegítése. 

 • 07
  Tömbházak
  Tömbházak rehabilitációja
  • Lakóépületek energetikai megoldásainak korszerűsítése uniós programokon keresztül, a fenntarthatóságra és a költséghatékonyságra fókuszálva.

Tömbházak rehabilitációja

Áttekintés

Az elöregedő mohácsi tömbházak rehabilitációja elengedhetetlen az életkörülmények javításához, az energiahatékonyság növeléséhez, valamint ezen építmények hosszú távú életképességének biztosításához. Ez a részletes cselekvési terv stratégiákat vázol fel a tömbházak modernizálására innovatív energetikai megoldások és szerkezeti felújítások révén, hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra és a lakosság részvételére.

Szerkezeti és esztétikai fejlesztések

Szerkezeti értékelések: Mindenekelőtt el kell végeznünk egy alapos értékelést az összes tömbházról, hogy azonosíthassuk a szerkezeti gyengeségeket és a sürgős javításra szoruló területeket, mint például a szivárgó tetők, a meggyengült alapok és az elöregedett homlokzatok. 
Felújítási projektek: Célzott felújítási projektek indítása az elsődleges cél az azonosított problémák megoldására. Ez magában foglalja a szerkezeti integritás megerősítését, a régi víz- és elektromos rendszerek korszerűsítését, valamint az épületek homlokzatának javítását az esztétikai megjelenés és a lakók otthonaik iránti büszkeségének fokozása érdekében.

Energiahatékonyság és fenntarthatóság

Energetikai auditok: El kell készítenünk az energiaauditot minden egyes tömbháznál, hogy meghatározhassuk az aktuális energiafelhasználást és azonosítani tudjuk a fejlesztési lehetőségeket. 
Szigetelési fejlesztések: A fűtési és hűtési költségek csökkentése érdekében javítani kell a falak, tetők és padlók szigetelését. Ez magában foglalja az energiatakarékos nyílászárók beépítését is. 
Fűtési és hűtési rendszerek: Le kell cserélni az elavult fűtési és hűtési rendszereket hatékonyabb modellekre, amelyek potenciálisan tartalmaznak megújuló energiaforrásokat, például napelemeket vagy geotermikus fűtési rendszereket.

Lakossági részvétel és kommunikáció

Lakossági bizottságok: Lakossági bizottságokat kell létrehoznunk a tulajdonosok rehabilitációs folyamatba való bevonására, biztosítva, hogy szükségleteiket és aggályaikat figyelembe vesszük. Ezek a bizottságok segíthetnek a felújításokkal kapcsolatos információk terjesztésében és a visszajelzések gyűjtésében is. 
Világos kommunikáció: Rendszeres frissítéseket biztosítunk a felújítási ütemezésekről, változásokról és a várható fennakadásokról a kellemetlenségek minimalizálása és az átláthatóság megőrzése érdekében.

Környezeti és közösségi fejlesztések

Zöldterületek: Integráljuk a zöldterületeket, például a közösségi kerteket vagy a zöldtetőket, hogy javítsuk a levegő minőségét és biztosítsuk a lakosok számára rekreációs területeket. 
Közösségi létesítmények: Megfontoljuk a tömbházakon belüli közösségi létesítmények, például járműtárolók, raktárterületek és közösségi társalgók hozzáadását vagy korszerűsítését az életminőség javítása érdekében.

Finanszírozás és támogatás

Finanszírozás megtalálása: Fedezzük fel együtt a különböző finanszírozási lehetőségeket, beleértve az önkormányzati támogatásokat, az EU lakás- és városfejlesztési alapokat, valamint a magánberuházásokat a rehabilitációs projektek finanszírozására. 
Támogatások és ösztönzők: Támogatást vagy pénzügyi ösztönzőket biztosítunk azon lakosok számára, akik energiatakarékossági programokban vesznek részt, például energiahatékony készülékeket telepítenek vagy újrahasznosítási programokban vesznek részt.

Technológiai integráció

Intelligens épülettechnológiák: Olyan intelligens épülettechnológiákat valósítunk meg, amelyek javítják az energiahatékonyságot és a lakók kényelmét. Ide tartoznak az intelligens termosztátok, okosmérők, az energiagazdálkodási rendszerek és a LED-es világítás. 
Akadálymentesítés javítása: Gondoskodunk arról, hogy a felújítások magukban foglalják az idősek és fogyatékkal élő lakosok akadálymentesítésének javítását, például korlátok, rámpák és akadálymentesítő felszerelések beépítését.

Megfigyelés és kiértékelés

Teljesítménykövetés: Energia- és közüzemi felügyeleti rendszereket telepítünk, hogy valós időben követhessük nyomon az új rendszerek és módosítások hatékonyságát. 
Visszajelzési mechanizmusok: Létrehozunk különböző mechanizmusokat a lakosság számára, hogy jelenthessék a problémákat, vagy visszajelzést adhassanak a felújításokról és az új létesítményekről.

Hosszú távú karbantartás

Karbantartási tervek: Átfogó karbantartási tervek kidolgozása elengedhetetlen a felújított épületekre vonatkozó hosszú távú fenntarthatóság biztosítása és a leromlás megelőzése érdekében. Ez magában foglalja a rendszeres ellenőrzéseket és az időben történő javításokat. 
Lakossági képzés: Képzést kínálunk a lakóknak lakásaik karbantartásáról, valamint az új technológiák és rendszerek hatékony használatáról.

Következtetés

Ennek a tervnek az a célja, hogy az elöregedő panelházakat modern, energiahatékony és kényelmes otthonokká alakítsuk át, javítva ezzel a lakók általános életminőségét. A mohácsi panelházak rehabilitációja szerkezeti korszerűsítések, energiahatékonysági fejlesztések és közösségközpontú kezdeményezések kombinációjával nemcsak az egyéni életkörülményeket javíthatjuk, hanem hozzájárulunk a fenntartható városfejlesztés tágabb céljához is. 

 • 08
  Víz és szennyvíz
  Víz- és szennyvízrendszer felújítása
  • A megbízható víz- és szennyvízszolgáltatások iránti sürgős igény kielégítése az infrastruktúra korszerűsítésével, hogy minden lakos számára biztonságos ivóvízhez jusson.

Víz- és csatornarendszer felújítása

Áttekintés

A mohácsi víz- és csatornahálózat felújítása kritikus fontosságú a közegészségügy, a környezeti fenntarthatóság és a lakosság általános jóléte szempontjából. Ez a részletes terv felvázolja az infrastruktúra modernizálásának stratégiáit a tiszta vízhez való megbízható hozzáférés és a hatékony hulladékgazdálkodás biztosítása érdekében.

Értékelés és tervezés

Átfogó infrastruktúra-audit: Elkészíttetjük a meglévő víz- és szennyvíz-infrastruktúra teljes körű értékelését, hogy azonosíthassuk az elöregedett, rosszul működő vagy nem megfelelő rendszereket, amelyek javítást vagy cserét igényelnek. 
Mérnöki tanulmányok: Megbízást adunk egy mérnöki tanulmányhoz Mohács szükségleteihez és növekedési előrejelzéseihez igazodó, modern, hatékony és fenntartható víz- és szennyvízrendszerek tervezésére. 
Közösségi konzultáció: Megbeszéljük a közösséggel, hogy tájékoztatjuk őket a tervezett projektekről, és összegyűjtjük a tapasztalataikat és igényeiket a víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatban.

Infrastruktúra fejlesztés

Csővezetékek cseréje: Kezdeményezni fogjuk a régi és leromlott vízvezetékek és szennyvízvezetékek cseréjét, hogy megelőzzük a szivárgásokat, repedéseket és szennyeződéseket. Ellenőrizni fogjuk a tartós anyagok használatát, amelyek minimálisra csökkentik a jövőbeni javítások szükségességét. 
Vízkezelő létesítmények korszerűsítése: A víztisztító telep korszerűsítése időszerű egy olyan fejlett technológia beépítése érdekében, amely javítja a víztisztítást, csökkentik a vegyszerhasználatot és növelik a vízfeldolgozás hatékonyságát. 
Szennyvíztisztító kapacitás bővítése: A szennyvízkezelő létesítmény bővítése és korszerűsítése elengedhetetlen,  egy nagyobb mennyiség kezelésére és fejlettebb tisztítási eljárásokra alkalmas létesítmény bevezetésére, amelyek csökkentik a környezetterhelést.

Fenntartható gyakorlatok megvalósítása

Esővízgyűjtő rendszerek: Esővízgyűjtő rendszereket kell megvalósítani középületekben, és ösztönözni ezek alkalmazását a lakóterületeken a fő vízellátástól való függőség csökkentése és a csapadékvíz hatékony kezelése érdekében. 
Víztakarékos technológiák: A vízpazarlás csökkentése érdekében támogatjuk a víztakarékos technológiák, például alacsony átfolyású WC-k, zuhanyfejek és intelligens vízmérők használatát az otthonokban és a vállalkozásokban. 
Szennyvíz zöld infrastruktúra: A csapadékvíz kezelésének javítása és a túlfolyások csökkentése érdekében olyan zöld infrastruktúra elemeket kell beépítenünk, mint az olyan tájelemek, amelyek összegyűjtik a szennyezett csapadékvizet, beszívják a talajba, és kiszűrik a szennyeződéseket, és az áteresztő burkolatokat.

Finanszírozás és támogatás

Kormányzati és uniós finanszírozás: Biztonságos finanszírozás a nemzeti kormányzati költségvetésekből és az EU infrastrukturális alapjaiból a vízügyi és környezeti fenntarthatósági projektekre. 
Köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP): Megvizsgáljuk a PPP-modelleket a magánszektor szakértelmének és befektetéseinek kiaknázására a víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésébe. 
Támogatások és ösztönzők: Támogatások vagy adókedvezmények felajánlása az ingatlantulajdonosoknak vízhatékony rendszerek telepítéséhez és a fenntartható vízgazdálkodási gyakorlatban való részvételhez.

Közösségi elkötelezettség és oktatás

Nyilvános figyelemfelkeltő kampányok: Tudatosító kampányokat valósítunk meg, hogy felvilágosítsuk a közösséget a vízvédelemről, a fejlesztések fontosságáról, valamint a víz- és szennyvízlábnyom csökkentéséről. 
Érintettek workshopjai: Workshopokat szervezünk vállalkozások, helyi fejlesztők és közintézmények számára annak érdekében, hogy hozzáigazíthassuk őket a felülvizsgálat részeként bevezetett új szabályozásokhoz és technológiákhoz.

Felügyelet és karbantartás

Rendszeres ellenőrzések és karbantartás: A víz- és szennyvízrendszerek rendszeres ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó rutin kialakítása optimális működésük biztosítása és a vészhelyzetek megelőzése érdekében. 
Valós idejű felügyeleti rendszerek: Valós idejű felügyeleti rendszereket hozunk létre, amelyek lehetővé teszik a vízminőség, a nyomás és az áramlási sebesség folyamatos értékelését az egész hálózaton.

Jogi és szabályozási keret

Frissített szabályozás: Folyamatosan frissítjük a víz- és szennyvízrendszerekre vonatkozó helyi előírásokat és szabványokat, hogy azok tükrözzék a jelenlegi technológiákat és egészségügyi irányelveket. 
Végrehajtási mechanizmusok: Határozott végrehajtási mechanizmusokat vezetünk be a víz- és szennyvízszabályozásnak való megfelelés biztosítására, mind az építési, mind az üzemeltetési szakaszra összpontosítva.

Következtetés

A mohácsi víz- és szennyvízrendszer átfogó felújítása azt a célt szolgálja, hogy minden lakos biztonságos, tiszta vízhez jusson, és a város hulladékgazdálkodási folyamatai hatékonyak és környezetbarátak legyenek. Mohács a legkorszerűbb infrastruktúrába való befektetéssel és a közösség fenntartható gyakorlatokba való bevonásával biztosíthatjuk közösségünk egészségét és jólétét a következő generációk számára. 

 • 09
  Közlekedés
  Út- és járdafelújítás, parkolók kialakítása
  • Az utak és járdák szisztematikus felújításának tervének kidolgozása és végrehajtása, amely tükrözi a közösség tényleges igényeit és biztonságát. Új parkolók kialakítása a sűrűn lakott területeken.

Út- és járdafelújítás

Áttekintés

Mohácson az utak és járdák felújítása elengedhetetlen ahhoz, hogy minden lakos számára biztosítva legyen a biztonságos, elérhető és hatékony közlekedés. Ez a részletes terv átfogó megközelítést vázol fel e kritikus infrastruktúra korszerűsítésére, figyelembe véve a jelenlegi feltételeket, a jövőbeli igényeket és a közösségi hozzájárulást.

Értékelés és prioritások meghatározása

Infrastruktúra audit: Alapos auditot fogunk elvégezni Mohács összes útjáról és járdájáról, hogy felmérjük azok állapotát, használati szokásait és biztonsági kérdéseit. 
Prioritási mátrix: Az audit eredményei alapján kidolgozunk egy prioritási mátrixot, amely a biztonsági aggályok, a nagy forgalom és a rossz körülmények miatt a legnagyobb igényű területekre összpontosít. Ez a mátrix irányítja a megújítási projektek sorrendjét.

Tervezés

Tervezési szabványok: Olyan tervezési szabványokat valósítunk meg, amelyek biztosítják, hogy az utak és járdák mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, beleértve a fogyatékkal élőket is. Ez magában foglalja a megfelelő járdavágásokat, a látássérültek számára tapintható burkolatot és a megfelelő közvilágítást. 
Zöld és fenntartható anyagok: Ahol lehetséges, fenntartható anyagokat használunk fel, például újrahasznosított aszfaltot és áteresztő betont a járdákhoz a csapadékvíz hatékony kezelése és a városi hőség csökkentése érdekében. 
Közösségi részvétel: Bevonjuk a helyi lakosokat és vállalkozásokat a tervezési folyamatba, hogy összegyűjthessék sajátos igényeiket és preferenciáikat. Ezt közösségi műhelyeken vagy online platformokon keresztül lehet elősegíteni.

Végrehajtás

Fázisos építési megközelítés: A megszakítások minimalizálása érdekében szakaszos megközelítést alkalmazunk. Jó előre világosan közölni kívánjuk az építkezés ütemezését a lakosokkal és a vállalkozásokkal. 
Biztonsági intézkedések az építkezés során: Határozott biztonsági intézkedéseket kell bevezetnünk a gyalogosok, kerékpárosok és járművezetők védelme érdekében az építkezés során. Ide tartoznak az ideiglenes sétányok, jelzések és forgalomterelések. 
Minőségellenőrzés: Az építés során szigorú minőség-ellenőrzési eljárásokat vezetünk be, hogy a munka megfeleljen az összes biztonsági és tervezési szabványnak.

Finanszírozás és pénzügyi tervezés

Költségvetési előirányzat: Megfelelő költségvetési előirányzatot biztosítunk a város éves költségvetéséből a folyamatban lévő út- és járdafelújítási projektekre. 
Támogatási kérelmek: Folyamatosan pályázunk állami támogatásokra vagy az EU-tól az infrastruktúra fejlesztésére és a városfejlesztésre szánt alapokra. 
Köz- és magánszféra közötti partnerségek (PPP): Megvizsgáljuk a PPP-k által kínált lehetőségeket a magánszektor befektetéseinek és szakértelmének kiaknázására az infrastrukturális projektekben.

Bővítések és frissítések

Intelligens úttechnológiák: Adott esetben integráljuk az intelligens úttechnológiákat, például a dinamikus világítást, a forgalomáramlás-érzékelőket és az elektronikus jelzéseket a forgalomirányítás és a közúti biztonság javítása érdekében. 
Tereprendezés és esztétika: Az esztétikus vonzerő és a környezeti érték növelése érdekében tereprendezési elemeket építünk be az út- és járdatervezésbe. Ide tartoznak az utcai fák, virágágyások és zöldterületek.

Javítás és karbantartás

Rendszeres karbantartási ütemterv: Az utak és járdák rendszeres karbantartási ütemtervet dolgozunk ki és tartunk be, hogy meghosszabbítsuk élettartamukat, és biztosítjuk, hogy továbbra is biztonságosan használhatók maradjanak. 
Gyorsreagálású javítási szolgálat: Létrehozunk egy gyorsreagálású javítószolgálatot, hogy gyorsan tudjuk kezelni a lakosság által bejelentett károkat vagy problémákat, például kátyúkat, repedezett járdákat vagy meghibásodott utcai lámpákat.

Közösségi oktatás és elkötelezettség

Biztonsági kampányok: Biztonsági kampányokat indítunk, hogy felvilágosíthassuk a lakosságot az utak és járdák helyes használatáról, olyan szempontokra összpontosítva, mint a helyes útátkelés, a kerékpározási szabályok és a parkolás. 
Visszajelzési mechanizmusok: Folyamatos visszacsatolási mechanizmusokat vezetünk be, amelyek lehetővé teszik a lakosok számára, hogy jelenthessék a problémákat vagy javaslatokat tehessenek az út- és járdaviszonyokkal kapcsolatban.

Megfigyelés és kiértékelés

Teljesítménymutatók: Felállítunk különböző teljesítménymutatókat az utak és járdák állapotának és működőképességének rendszeres felmérésére. 
Éves felülvizsgálat: Elvégezzük az utak és járdák felújítási programjának éves felülvizsgálatát, hogy értékelhessük annak hatékonyságát, és a közösségi igények és a technológiai fejlődés alapján módosíthassuk.

Következtetés

A mohácsi út- és járdainfrastruktúra megújítása nemcsak a napi közlekedést javítja, hanem az összes lakos általános biztonságát és életminőségét is szolgálja. A befogadó tervezés, a közösségi hozzájárulás és a fenntartható gyakorlatok előtérbe helyezésével ez az átfogó megújulási terv egy összekapcsoltabb és elérhetőbb város felépítését célozza meg. 

 • 10
  Szabadidő
  Az ifjúsági sport és szabadidő bővítése
  • Fektessen be olyan sportlétesítményekbe és programokba, amelyek a fiatalokat egészséges, strukturált tevékenységekbe vonják be, és célja a verseny- és szabadidős lehetőségek bővítése.

Az ifjúsági sport és szabadidő bővítése

Áttekintés

A mohácsi fiatalok sport- és szabadidős létesítményeibe való befektetés kulcsfontosságú az egészséges életmód népszerűsítése, a közösségi szerepvállalás előmozdítása, valamint a fiatalok biztonságos, építő jellegű tevékenysége szempontjából. Ez a részletes terv ezeknek a lehetőségeknek az infrastruktúra-fejlesztéssel, programalkotással és közösségi partnerségekkel való bővítésére összpontosít.

Infrastruktúra fejlesztés

Sportlétesítmények korszerűsítése: Azonosítjuk és szükség esetén korszerűsítjük a meglévő sportlétesítményeinket, amelyek leromlott állapotúak vagy nem rendelkeznek modern felszereléssel. Többcélú pályákat, versenyuszodát és atlétikai pályákat nyitunk meg, vagy hozunk létre, amelyek különféle verseny- és tömegsportokat szolgálnak ki. 
Új létesítmények építése: Új létesítmények építése ott, ahol hiányosságok vannak, különösen a rosszul ellátott területeken. A lakosság bevonásával megfontoljuk például egy gördeszkapark, BMX-pálya vagy más létesítmény építését különböző tevékenységhez. Teqball pályák és kosárlabdapalánkok létesítése a város több pontján (A teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet ívelt asztalon játszanak.) 
Akadálymentes kialakítás: Győződjünk meg arról, hogy minden létesítmény megfelel az akadálymentesítési szabványoknak, hogy a fogyatékkal élő fiatalok is használhassák ezeket.

Programfejlesztés

Változatos sportprogramok: számos olyan sportprogramot fogunk kidolgozni, amelyek különböző érdeklődési köröket szolgálnak ki, a mainstream sportoktól, például a focitól és a kosárlabdától a kevésbé gyakori sportokig, mint az íjászat vagy a sziklamászás. 
Szabadidős és kulturális tevékenységek: A sportoláson túlmenően biztosítani fogunk olyan programokat is, amelyek más típusú szabadidős tevékenységeket kínálnak, például táncórákat, zenei műhelyeket és művészeti foglalkozásokat, amelyek a fiatalok szélesebb rétegét szólítják meg. 
Skills Clinics and Workshops: Létrehozunk különböző tudásklinikákat és workshopokat, amelyek lehetővé teszik a fiatalok számára, hogy speciális készségeket fejlesszenek ki, tanuljanak szakértőktől, és fejlesszék képességeiket mind a sportban, mind a művészetben.

Közösségi és iskolai partnerségek

Iskolai együttműködés: Társulást kezdeményezünk a helyi iskolákkal annak érdekében, hogy az iskolai sportlétesítményeket az iskolai órákon kívül is elérhetővé tegyék a szélesebb közösség számára, és integrálják a tanórán kívüli sportprogramokat a testnevelés tantervébe. 
Helyi sportklubok: Bevonjuk a helyi sportklubokat a fiatalok mentorálásába, és utat biztosítunk a tehetséges fiatalok számára a regionális és országos versenyeken való részvételhez. 
Közösségi rendezvények: Olyan közösségi sportnapoknak, tornáknak, előadásoknak adunk otthont, amelyek a családok aktív részvételére ösztönöznek, és ünnepi, közösségépítő hangulatot teremtenek.

Finanszírozás és szponzorálás

Önkormányzati finanszírozás: Az önkormányzati költségvetés egy részét kifejezetten az ifjúsági sport- és szabadidős tevékenységekre fordítjuk, biztosítva a fenntartható finanszírozást. 
Támogatások és adományok: Pályázni fogunk sport- és kulturális alapítványok támogatására, és adományokat kérünk a helyi vállalkozásoktól a programok és létesítmények bővítésének támogatására. 
Vállalati szponzorálás: Partnerséget alakítunk ki helyi és országos cégekkel, ahol csapatokat, eseményeket vagy létesítményeket szponzorálhatnak hirdetési lehetőségekért cserébe.

Önkéntesek bevonás

Önkéntesek toborzása: Létrehozunk egy önkéntes csapatot edzőkből, trénerekből és programszervezőkből, akik sport- és szabadidős tevékenységeket folytathatnak. Képzést kínálunk, hogy biztosíthassuk számukra a felkészültséget és a képzettséget. 
Ifjúsági vezetés: Ösztönözni fogjuk az idősebb serdülőket, hogy vállaljanak vezetői szerepet a programokon belül, például junior edzőkként vagy kortárs mentorokként, hogy elősegítsék a felelősségérzetet és a részvételt.

Promóció és tájékoztatás

Marketingkampány: Indítunk egy marketingkampányt, amely kiemeli a fiatalok számára elérhető új és továbbfejlesztett sportolási és szabadidős lehetőségeket. Használni fogjuk a közösségi médiát, a helyi újságokat és az iskolai hírleveleket a célközönség eléréséhez. 
Tájékoztató programok: Olyan tájékoztató programokat valósítunk meg, amelyek célja a veszélyeztetett fiatalok bevonása, vagy azok, akik jellemzően kevésbé vesznek részt sport- és szabadidős tevékenységekben, biztosítva a befogadást.

Értékelés és visszajelzés

Rendszeres értékelések: Elvégezzük a programok és létesítmények rendszeres értékelését, hogy meghatározhassuk a használati arányt, az elégedettségi szintet és a fejlesztendő területeket. 
Visszacsatolási mechanizmusok: Létrehozunk egyértelmű mechanizmusokat a résztvevők és családjaik számára, hogy visszajelzést adhassanak a sport- és szabadidős programokról, felhasználva ezt az információt a programok szükség szerinti beállításához.

Következtetés

Az ifjúsági sportolási és szabadidős lehetőségek bővítésével Mohácson a terv nemcsak a fiatalok testi-lelki jólétének javítását, hanem egy erősebb, kötődőbb közösség kialakítását is célozza. A változatos programok, a modern létesítmények és a széles körű közösségi részvétel integrálása biztosítja, hogy minden fiatal hozzáférjen a pozitív és gazdagító tevékenységekhez. 

 • 11
  Turizmus
  Turizmus és vendéglátás racionalizálása
  • Stratégiai tervet kell kidolgozni a helyi turizmus és vendéglátóipar fejlesztésére, fenntarthatóbbá és a közösség kulturális örökségébe jobban integrálva. Olyan hosszútávú turisztikai terv kidolgozása, mely hozzájárul az éttermek és a szállásadók forgalmának növeléséhez.

Turizmus és vendéglátás racionalizálása

Áttekintés

Mohács gazdag történelmével, kulturális sokszínűségével és természeti szépségeivel, különösen a Duna és a „szőlőhegy” mentén jelentős lehetőségeket kínál a fenntartható és virágzó turisztikai szektor fejlesztésére. A terv célja a turizmus és a vendéglátás racionalizálása és bővítése a gazdasági előnyök maximalizálása érdekében, miközben megőrzi a terület kulturális és környezeti integritását.

A kulcsfontosságú látnivalók stratégiai fejlesztése

Duna-parti sétány: Terveink közt szerepel a lakosság bevonásával, a Duna-partot nyüzsgő sétánnyá történő fejlesztése, ahol sétaösvények, kerékpárútvonalak, kávézók és vendéglátóhelyek találhatók, amelyek helyi kézműves termékeket és ételeket kínálnak. Bővíteni szeretnénk a kikötési lehetőségeket, hogy ösztönözzük a folyami szállodahajók Mohácsra érkezését, és visszavesszük a meglévő kikötői tevékenységet.  
A mohácsi csata 500. évfordulója: Méltó színvonalú rendezvénysorozatot tervezünk, kiállítást az évforduló előtt és alatt. Ide tartozhatnak a csata újrajátszása, tudományos konferenciák és kulturális fesztiválok, amelyek kiemelik a történelem e sarkalatos pillanatát. 
Kulturális és etnikai bemutatók: Rendezvények és állandó kiállítások létrehozása, amelyek bemutatják a mohácsi népcsoportok szokásait, ételeit és hagyományait. A rendszeres kulturális fesztiválok e sokszínű örökség köré szervezhetők, hogy vonzzák a látogatókat és ösztönözzék a helyi részvételt. Visszavesszük a rendezvényeinket a Westend Kft.-től, amely egy budapesti cég. 
Szőlőhegyi gasztro- és kerékpár turizmus: Használja ki a „szőlőhegy” területét a bor- és gasztronómiai turizmus fejlesztésével. Ez magában foglalja a borkóstoló túrákat, a szőlőültetvény-látogatásokat és a borfesztiválokat, amelyeken helyi borászok szerepelnek, és Mohácsot mint borvidéket népszerűsítik.

Az infrastruktúra és a hozzáférhetőség javítása

Közlekedési kapcsolatok: Célunk Mohács és Mohácson belüli közlekedési kapcsolatok javítása, beleértve a jobb útjelzéseket, a tömegközlekedési lehetőségeket és a turisták számára nyújtott transzferszolgáltatást. Fokozzuk a kapcsolatot a főbb látnivalók és a szállásterületek között. 
Attrakciók bővítése: Ösztönözni fogjuk a helyi szálláshelyeket, hogy a létesítményeiket a nemzetközi szabványoknak megfelelően korszerűsítsék. Ösztönzők biztosítása a szállodák és vendégházak számára szolgáltatásaik fejlesztésére és fenntartható gyakorlatok elfogadására. 
Információs központok: Stratégiailag elhelyezkedő turisztikai információs központok létrehozása, amelyek útmutatást, brosúrákat, térképeket és többnyelvű támogatást nyújtanak, hogy segítsenek a látogatóknak eligazodni a látnivalókban.

Marketing és promóció

Integrált marketingstratégia: Egy összefüggő marketingstratégia kidolgozása elengedhetetlen, amely Mohács turisztikai vonzerejét népszerűsíti különböző csatornákon, többek között digitális marketingen, közösségi médián, utazási blogokon, utazási irodákkal való együttműködésen keresztül. 
Márkafejlesztés: A mohácsi turizmus erős brandjének kialakítása, amely kiemeli egyedülálló történelmi, kulturális és természeti vonzerejét a városnak. Használni fogjuk a történetmesélést, hogy összekapcsoljuk a potenciális turistákat a város örökségével és természeti szépségeivel. 
Partnerkapcsolatok az utazási szereplőkkel: Társulás utazási szereplőkkel és turisztikai szakértőkkel, akik segíthetnek Mohács nevezetességeinek szélesebb körben történő megismertetésében.

Közösségi részvétel és gazdaságfejlesztés

Helyi vállalkozások bevonása: Bevonjuk a helyi vállalkozásokat a turizmusfejlesztésbe olyan képzési és fejlesztési programok kínálatával, amelyek segítik őket a turisták igényeinek kielégítésében. 
Munkahelyteremtés: Összpontosítani fogunk az olyan munkahelyek létrehozására az idegenforgalmi ágazatban, amelyek a helyi lakosokat foglalkoztathatják, beleértve az idegenvezetés, vendéglátás, rendezvényszervezést és közlekedési szolgáltatásokat is. 
Fenntartható gyakorlatok: Olyan fenntartható turisztikai gyakorlatok népszerűsítése a cél, amelyek védik a környezetet és a helyi kultúrát, biztosítva, hogy a turizmus fejlesztése ne rontsa le az erőforrásokat, amelyektől függ.

Politika és szabályozási keret

Turizmusbarát politikák: Együttműködünk a kistérség önkormányzataival annak biztosítása érdekében, hogy a szakpolitikák támogassák a turizmus fejlesztését, például az utazási és turisztikai vállalkozások bürokráciájának csökkentésével, valamint az idegenforgalmi ágazatban történő új beruházások adókedvezményeivel. 
Minőségi szabványok és szabályozás: Minőségi szabványok és rendszeres ellenőrzések bevezetése minden turisztikai és vendéglátó szolgáltatásra vonatkozóan, hogy a látogatók folyamatosan magas színvonalú élményeket kapjanak.

Megfigyelés és kiértékelés

Turisztikai hatástanulmányok: Rendszeresen tanulmányokat fogunk végezni a mohácsi turizmus gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak felmérésére, lehetővé téve a stratégiák és gyakorlatok időben történő módosítását. 
Visszajelzési rendszerek: Olyan rendszereket hozunk létre, amelyek visszajelzéseket gyűjtenek a turistáktól és a vállalkozásoktól, amelyek tájékoztatást nyújthatnak a turisztikai szolgáltatások folyamatos fejlesztéseiről.

Következtetés

Mohács turisztikai és vendéglátó ágazatának racionalizálásával és bővítésével jelentősen növelhetjük a város gazdasági életerejét és nemzetközi profilját, miközben biztosíthatjuk gazdag kulturális örökségének és természeti tájainak megőrzését. Ez a részletes cselekvési terv útitervet ad Mohács előkelő és fenntartható turisztikai célponttá fejlesztéséhez. 

 • 12
  Vállalkozások
  Helyi vállalkozások támogatása
  • Olyan kezdeményezések bevezetése, amelyek közvetlen támogatást nyújtanak a helyi vállalkozásoknak, ideértve a támogatásokat, a képzést, valamint a helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítését a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása érdekében.

Helyi vállalkozások támogatása

Áttekintés

Mohács gazdasági életerejének és közösségi jólétének fenntartásához elengedhetetlen a helyi vállalkozások támogatása. Ez a részletes terv olyan kezdeményezéseket vázol fel, amelyek célja a meglévő vállalkozások támogató környezetének kialakítása és új vállalkozások alapításának ösztönzése.

Pénzügyi és műszaki támogatás

Mikrofinanszírozás és támogatások: Alapot hozunk létre mikrohitelek és támogatások nyújtására kisvállalkozásoknak és induló vállalkozásoknak, különösen az alulreprezentált ágazatokban, illetve fiatal vállalkozók és kisebbségek által működtetett vállalkozások számára. 
Adókedvezmények: Adókedvezmény-programok végrehajtása a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, ideértve az új vállalkozások adókedvezményét a működésük első éveiben, valamint a helyi adók csökkentését a telephelyüket javító vagy szolgáltatásaikat bővítő vállalkozások számára. 
Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások: Átfogó üzletfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk, beleértve az ingyenes tanácsadást olyan területeken, mint a marketing, a pénzügyi tervezés és a jogi megfelelés.

Képzés és kapacitásépítés

Vállalkozási műhelyek: Rendszeres műhelyfoglalkozások és szemináriumok tartása a vállalkozói szellemről, a digitális írástudásról és a helyi gazdasági környezethez kapcsolódó speciális készségekről, például a mezőgazdasági technológiáról, a turizmusmenedzsmentről és a kiskereskedelmi innovációról. 
Mentorprogramok: Létrehozunk egy mentori programot, amely összekapcsolja az új vállalkozókat tapasztalt üzleti vezetőkkel és szakemberekkel, akik útmutatást, tanácsot és hálózatépítési lehetőségeket tudnak nyújtani.

Piacbővítés és promóció

Helyi üzleti címtár: Készítünk egy online és offline névjegyzéket a helyi vállalkozásokról, hogy növeljük a láthatóságukat, és ösztönözzük a lakosokat és a látogatókat a helyi vásárlásra. 
Promóciós kampányok: Olyan promóciós kampányok szervezése, amelyek kiemelik a helyi termékeket és szolgáltatásokat, mint például a „Vásárolj helyit” hetek, tematikus piacnapok és hűségprogramok, amelyek jutalmazzák az ügyfeleket a helyi vállalkozások támogatásáért. 
E-kereskedelmi platformok: A vállalkozások támogatása online értékesítési platformok létrehozásában, technikai segítségnyújtás és képzés biztosítása, hogy a helyi üzletek szélesebb piacokat érhessenek el.

Az infrastruktúra és a hozzáférhetőség fejlesztése

Kereskedelmi területfejlesztés: Fektessünk be megfizethető kereskedelmi terek fejlesztésébe, amelyek különféle üzlettípusok fogadására alkalmasak, különösen a kihasználatlan belvárosi területeken vagy a főbb turisztikai látványosságok közelében. 
Szállítási és logisztikai támogatás: A helyi szállítási infrastruktúra fejlesztése a jobb logisztikai és elosztási hálózatok elősegítése érdekében a vállalkozások számára, javítva a kellékek fogadásának és a termékek hatékony szállításának képességét.

Szabályozási és politikai érdekképviselet

Egyszerűsített engedélyezési folyamatok: A szabályozási folyamatok egyszerűsítése, csökkentve az üzleti engedélyek és engedélyek megszerzésével kapcsolatos időt és költségeket. 
Üzleti Tanácsadó Testület: Létre kell hozni egy Üzleti Tanácsadó Testületet, amely a vállalkozások tulajdonosaiból, helyi tisztviselőiből és a közösség képviselőiből áll, hogy megvitathassák és tanácsot adhassanak az üzleti környezetet érintő politikákkal kapcsolatban.

Hálózatépítés és közösségépítés

Üzleti hálózati események: Rendszeres hálózati eseményeket tartson, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások tulajdonosai számára, hogy kapcsolatba léphessenek egymással, megosszák tapasztalataikat, és szinergikus lehetőségeket találjanak. 
Partnerségek oktatási intézményekkel: A helyi vállalkozások és oktatási intézmények közötti partnerségek elősegítése szakmai gyakorlatok, kooperatív oktatási programok és technológiaátadási kezdeményezések céljából.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció

Környezetbarát üzleti kezdeményezések: Ösztönzők felkínálásával az energiahatékony fejlesztésekre, a hulladékcsökkentési programokra és a fenntartható erőforrás-használatra ösztönzik a vállalkozásokat a fenntartható gyakorlatok elfogadására. 
Innovációs támogatások: Támogatást nyújtunk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek olyan innovatív gyakorlatokba vagy technológiákba fektetnek be, amelyek új termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy működési hatékonysághoz vezethetnek.

Monitoring és visszajelzés

Vállalkozási elégedettségi felmérések: Rendszeresen felméréseket végzünk a helyi vállalkozásokkal, hogy felmérje a kapott támogatással való elégedettségüket, és azonosítsa azokat a területeket, ahol további erőforrásokra van szükség. 
Gazdasági hatásvizsgálatok: Rendszeresen értékeljük a támogatási programok gazdasági hatását annak biztosítására, hogy hatékonyan járuljunk hozzá a helyi vállalkozások növekedéséhez és fenntarthatóságához.

Következtetés

E kezdeményezések megvalósításával Mohács olyan ökoszisztémát hozhat létre, amely támogatja a helyi vállalkozások növekedését és fenntarthatóságát, fokozhatjuk a gazdasági diverzifikációt, és rugalmas helyi gazdaságot építhetünk. Ez a terv nemcsak a meglévő vállalkozásokat támogatja, hanem ösztönzi az új vállalkozások létrehozását is, elősegítve a dinamikus üzleti környezet kialakítását a közösségben. 

A fent felvázolt program végrehajtásához kérjük az Ön felhatalmazását és bizalmát azért, hogy Mohács élhetőbb és modernebb arculatával minden nemzedék számára vonzó legyen.

A Változást Akarók Nemzedéke ennek érdekében kíván szövetséget kötni Mohács polgáraival, így Önnel is!

A változás velünk kezdődik!

Támogasson minket!

Legyen
egyesületi tag!

Várjuk a VAN csapatban az aktív tagok között, ha szimpatizál az egyesületünk célkitűzéseivel és víziójával.

Jelentkezzen
önkéntesnek!

Ha szívesen segítené az egyesület munkáját különböző feladatok ellátásával, akkor köszönettel vesszük a jelentkezését.

Támogasson
adománnyal

Működésünket tagdíjakból, adományokból és támogatói hozzájárulásokból tartjuk fent. Kérjük hogy támogassa az egyesületünket!

Facebook
zárt csoport

Csatlakozzon a Facebook zárt csoportunkhoz melyben egy olyan mohácsi közösség várja, akik változást akarnak Mohács közéletében.

mohacs@van1.hu

Keressen minket emailben!

Kérjük, hogy támogasson minket!

Változást Akarók Nemzedéke közéleti egyesület
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-93927240

Céljaink megvalósításához és a működésünk fenntartására támogatásra VAN szükségünk!

Kövessen a közösségi médiában is!

Összefogással VÁLTOZÁST viszünk Baranya közéletébe!

VAN egy város összefogás választás

#VAN1Mohács

Kampánydal 2024.