booked.net
Temető, mécses
2021.01.20.

Közérdekű információ, kórházban elhunytakkal kapcsolatban

(A téma egyeseket érzékenyen érinthet.)

A közelmúltban érkezett hozzák egy lakossági kérdés. Hozzátartozója a Mohácsi Kórházban hunyt el, hétvégén, a kegyeleti ügyintézést a következő munkanapon kezdte meg. Megbízott egy temetkezési vállalkozót, a holttest elszállításával és a kegyeleti ügyek további intézésével. Meglepődve értesült róla, hogy még a megbízás előtt az elhunytat elszállította egy másik temetkezés, kiknek szolgáltatását nem kívánta igénybe venni.  Mint utólag megtudta a jelenlegi veszélyhelyzet, és az elhunytak számának növekedése miatt, a kórház megkereste a helyi temetkezési vállalkozókat, segítsenek a holttestek tárolásában és ideiglenes hűtésében. A kórház nem értesítette az elhunyt elszállításáról, és felháborítónak tartja, hogy az általa nem kért szolgáltatásért a vállalkozó tetemes összeget számlázott, melyet neki kellett rendezni.

(Személyiségi jogokra hivatkozva, nem közöljük sem a panaszos, sem a vállalkozások nevét.)

Némi utánajárást követően tapasztaltuk, hogy fenti panasz nem egyedi, több család is érintett az ügyben, jogász segítségét kértük az ügyben.

Kórházon belüli halálesetről van szó.

Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása + 1 munkanap a kórház költsége. Ezt követő időszak hozzátartozó költsége. Lényeges, hogy a dokumentum kiállításától és nem kézhezvételétől számoljuk a költségeket!

Ugyanis a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvétele + 8 napig van szállításra vonatkozó rendelkezési joga a hozzátartozónak. Ezt követően az önkormányzat jogosult eljárni, mint temettető, köztemetés formájában.

Ha a megadott határidőn belül a hozzátartozó nem rendelkezik, akkor lehet elszállítani, de akkor is szabott ára van temetkezési szolgáltatóhoz való szállításnak is. Ez még nem temetkezési szolgáltatás.

Temetkezési szolgáltatás külön szerződéssel keletkezik vagy a hozzátartozó vagy az önkormányzat között.

A kórház sem kegyeleti szolgáltatásnak nevezett szolgáltatásra, sem más temetkezési szolgáltatásra nem szerződhet le. Ha nincs a kórháznak megfelelő hűtési kapacitása, akkor leszerződhet holttestek tárolására vagy hűtésére, de ez annak minősül, MINTHA AZ ELHUNYT A KÓRHÁZBAN LENNE, ÍGY AZ INTÉZMÉNY FIZETI A KÖLTSÉGEKET. Azaz, ADOTT HELYRE SZÁLLÍTÁSÉRT NEM KÉRHET PÉNZT SENKI! Ha a 8 nap letelik, hozzátartozó nem jelentkezik, akkor lehet intézkedni, de akkor is az adott helyszínre szállítás szabott áras, majd aztán a köztemetés szerződéses már.

A fent említett esetben az intézmény betegjogi képviselőjénél kell panaszt tenni, illetve a kormányhivatalhoz fordulni, ha valakitől ezért  külön szállítási díjat kért a vállalkozó.

Alábbiakban az elhunytak szállítására, a szolgáltatási díjakra, valamint az időtartamra vonatkozó kormányrendeleteket olvashatják.

„38. § (1) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a holttest tárolásának és hűtésének költségeit az eltemetéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványnak – vagy ha az ügyben eljáró hatóság által kiállított temetési engedély ekkor még nem áll rendelkezésre, a temetési engedélynek – a kiállítását követő első munkanapig, vagy a temetési engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként megjelölt napig természetes halál esetén a kórbonctani vizsgálatot végző intézmény, nem természetes halál esetén az ügyben eljáró hatóság viseli.  „

„(3) *  Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztóüzembe, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyére történő szállításának, továbbá – az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően – tárolásának és hűtésének költségeit az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi intézményben az (1) bekezdésben foglalt időponttól történő hűtés költségeit az egészségügyi szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személytől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól egyetemlegesen követelheti.”

A díjakról is szól a kormányrendelet:

„39. §. (2) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a hatósági vagy az igazságügyi boncolás helyszínétől a temetőig, temetkezési emlékhelynek minősülő helyig, hamvasztó üzemig, valamint a temetkezési szolgáltató telephelyéig történő halottszállítás során az (1) bekezdésben megjelölt útvonallal megegyező távolságig halottszállításért közigazgatási határon belül elhunytanként legfeljebb 8400 forint, közigazgatási határon túl elhunytanként legfeljebb 12 600 forint szállítási díj illeti meg a halottszállítást végző szolgáltatót.”

Az időtartamokról pedig itt:

„42. § (1) *  A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról – lehetőség szerint rövid úton – értesíti az eltemettetésre kötelezettet, majd a papír alapú halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát átadja a holttest eltemettetésére kötelezett személynek vagy annak nevében eljáró temetkezési szolgáltatónak.

(2) *  A halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát megküldi a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint három példányát a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek.

(7) Ha az eltemettetésre kötelezett a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest temetésre való elszállításáról nem gondoskodott, a halottvizsgálatot végző orvos az eltemettetésre kötelezett nevének és lakcímének közlésével megküldi a halottvizsgálati bizonyítványt a köztemetésre illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.”

Olvassa el a hozzászólásokat a Facebook oldalunkon!

Cikkek

Összes cikk

Értesüljön elsőként a híreinkről!

Adja meg az email címét és azonnal küldjük a friss cikkeket a postaládájába!

Támogassa egyesületünket!